[rev_slider_vc alias=”home-6-extended-slider”]

COL·LEGI MONTI-SION

El CC Montision és un centre ubicat al nucli de Pollença on es pot cursar des del primer cicle d’Educació Infantil fins a Educació Secundària Obligatòria. Tenim dos edifcis. A l’edifici de Sant Jordi es pot cursar fins a 2n d’Educació Primària i a l’edifici de Montision des de 3r de Primària fins a 4t d’ESO.


Projecte educatiu

Basat en les intel·ligències múltiples, l’aprenentatge per projectes, treball cooperatiu...


A mida

Oferim una manera diferent de fer feina on el principal protagonista és l’alumne.


Experiència

Ensenyament més individualitzat que ens permet ser més propers amb les famílies.


Innovació

Apostam per un canvi educatiu: ABP, treball cooperatiu, aprenentatge servei...

Educació infantil

L'educació infantil és l'etapa educativa que atén nenes i nens des del naixement fins als sis anys amb la finalitat de contribuir al seu desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual.

veure més

Educació primària

L'educació primària té caràcter obligatori i gratuït. Comprèn sis cursos acadèmics, que se seguiran ordinàriament entre els sis i els dotze anys d'edat. Amb caràcter general, els alumnes i les alumnes s'incorporaran al primer curs de l'educació primària en l'any natural en què compleixin sis anys.

veure més

ESO

L'educació secundària obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l'educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics que es realitzen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d'edat. No obstant això, els alumnes tindran dret a romandre en règim ordinari cursant l'ensenyament bàsic fins als divuit anys d'edat.

veure més


Perfil de l'educador


Per tal que el col·legi pugui desenvolupar aquestes línies identitàries, cal que els seus educadors tenguin unes característiques personals i unes pràctiques educatives coherents amb la forma de ser del nostre centre.

Això suposa que els educadors del col·legi ha de….


VEURE MÉS

vine a coneixer-nos, concreta la teva cita

CONTACTAR

NOTÍCIES


CIRCULAR INFORMATIVA

Bon dia, al document adjunt vos informam sobre la situació actual referent a cobraments i prestació...

General
30 març, 2020