CORREUS CORPORATIUS DELS DOCENTS

A continuació teniu una relació dels correus corporatius dels docents per si en qualque moment es necessita fer qualque consulta.

Recordam que aquest no és un correu personal.

Educació  Infantil

Catalina Pons Ferrer: cpons@montision.org

Francisca Ramirez Rotger: framirez@montision.org

Joana Carmona Perello: jcarmona@montision.org

Maria Isabel Palmer Colom: mpalmer@montision.org

Educació Primària

Antonia Serra Cerda: aserra@montision.org

Antònia Suau Vila: asuau@montision.org

Catalina Suau Amengual: csuau@montision.org

Catalina Vila Bauza: cvila@montision.org

Guillem Ramon Cerda: gramon@montision.org

Guillem Matheu Bennassar: gmatheu@montision.org

Josep Coll Font: jcoll@montision.org

Llorenç Vila Cladera: lvila@montision.org

Margalida Torrens Xumet: mtorrens@montision.org

Maria Canaves Nadal: mcanavesn@montision.org

Maria Asuncion Perianes Rotger: mperianes@montision.org

Pilar Peña Domenech: ppenya@montision.org

Educació Secundària

Àngels Forteza Mayol: aforteza@montision.org

Antoni Coll Trias: acoll@montision.org

Coloma Clar Gari: cclar@montision.org

Joana Maria Serra Payeras: jserra@montision.org

Llorenç Socias  Pinto: llsocias@montision.org

Llorenç Rossello Cladera: lrossello@montision.org

Magdalena Canaves Llompart: mcanavesl@montision.org

Maria Antonia Oliver Nadal: moliver@montision.org

Maria Isabel Janer Gelabert: mijaner@montision.org

Oscar Lacalle García: olacalle@montision.org

Thaïs Garcías Santamaría: tgarcias@montision.org

Atenció a la diversitat

Joana Maria Pizà Duran: jmpiza@montision.org

Ramon Cifre Cifre: rcifre@montision.org

Antoni Magí Bordoy Díaz: ambordoy@montision.org

Altres

direccio@montision.org

secretaria@montision.org

secretaria.santjordi@montision.org

Compartir

Notícies recomenades