ALTA USUARIS GESTIB PER A PARES

impresSolicitudUsuarisPare

Des del centre, recomanam als pares/mares/tutors que encara no són usuaris del GESTIB per a FAMÍLIES que us doneu d’alta. Això us permetrà rebre circulars del centre, notificacions, justificar absències, veure el butlletí de notes, etc.

Per a fer-ho només heu de seguir aquestes passes:

Enviar un correu a secretaria@montision.org i indicar les següents dades:

– Nom i llinatges
– Nom del fill/a o tutelat/da i curs en què es troba escolaritzat
– Número de telèfon mòbil
– Escrit d’autorització per crear un compte d’usuari per accedir al GestIB (arxiu descarregable)

Moltes gràcies per la vostra col·laboració

Compartir

Notícies recomenades