Bisbe Verger | Santanyí

T.971 16 30 85
F.971 65 34 50
santjosepobrer.es

Corpus Christi | Palma

T.971 24 21 00
F.971 27 46 29
santjosepobrer.es

Escola de Música de Sant Josep Obrer | Palma

T.971 27  48 25
F.971 27 51 50
santjosepobrer.es

Sant Pere | Palma

T.971 47 50 50
F.971 47 32 80
colegisantpere.com

Fra Joan Ballester | Campos

T.971 65 08 21
F.971 65 08 21
frajoanballester.wordpress.com

La Immaculada | Palma

T.971 73 12 29
immaculadapm.com

Sant Antoni Abat | Son Ferriol · Palma

T.971 42 60 01
F.971 42 90 82
csantoniabat.com

Santa Maria | Palma

T.971 72 95 39
F.971 45 68 26
colsantamaria.org

Sant Josep Obrer | Palma

Educació infantil
T.971 27 29 20
F.971 27 39 30
Educació  Primària
T.971 27 48 25
F.971 27 51 50
ESO, batxillerat i FP
T.971 27 33 08
F.971 27 27 06
santjosepobrer.com

Santa Magdalena Sofia | Palma

T.971 73 82 97
F.971 28 80 15
smsofia.net