[rev_slider_vc alias=”infantil”]

Educació infantil


L’Educació Infantil és l’etapa educativa que atén a nenes i nens des del naixement fins als sis anys amb la finalitat de contribuir al seu desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual.

S’ordena en dos cicles:
El primer comprèn fins als 3 anys
El segon, que és gratuït, va des dels 3 als 6 anys
Tenint caràcter voluntari, aquest segon cicle s’ha generalitzat en tota Espanya, de manera que en l’actualitat pràcticament el 100% dels nens i nenes de 3 a 6 anys acudeixen al col·legi de manera gratuïta. L’escolarització primerenca es considera un gran assoliment que incidirà positivament en la millora del rendiment escolar futur, per això altres iniciatives com el Programa Educa 3 fomenten ara la creació de noves places educatives per a nens de menys de 3 anys.

En els dos cicles de l’Educació Infantil s’atén progressivament al desenvolupament afectiu, al moviment i als hàbits de control corporal, a les manifestacions de la comunicació i del llenguatge, a les pautes elementals de convivència i relació social, així com al descobriment de les característiques físiques i socials del mitjà. A més es propicia que nenes i nens aconsegueixin una imatge positiva i equilibrada de si mateixos i adquireixin autonomia personal.