[rev_slider_vc alias=”eso”]

Educació secundària obligatòria


L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una etapa educativa obligatòria i gratuïta que completa l’educació bàsica. Consta de quatre cursos acadèmics que es realitzen ordinàriament entre els 12 i els 16 anys d’edat. No obstant això, els alumnes tindran dret a romandre en règim ordinari cursant l’ensenyament bàsic fins als divuit anys d’edat.

S’organitza d’acord amb els principis d’educació comuna i d’atenció a la diversitat i presta especial atenció a l’orientació educativa i professional de l’alumnat.

L’Educació Secundària Obligatòria té com a finalitat:


Elemtns bàsics

Aconseguir que tots adquireixin els elements bàsics de la cultura: humanístics, artístics, científics i tecnològics.

Hàbits

Desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball.

Incorporació

Preparar per a la incorporació a estudis posteriors i per a la seva inserció laboral.

Formar

Formar a tots per a l'exercici dels seus drets i obligacions en la vida com a ciutadans.