[rev_slider_vc alias=”metodologia_slider”]

Com treballam?


Ubicam l’alumne al centre dels processos d’ensenyament-aprenentatge i el feim protagonista del seu aprenentatge. Concebem el nostre centre com a comunitats d’aprenentatge on tots aprenem de tots. Per tant, entenem que la tasca docent és una tasca d’equip.

L’avaluació està inmersa dins el cicle de millora continuada. Creim en l’avaluació com a instrument de millora dels processos d’ensenyament-aprenentatge. En aquest sentit, incorporam els alumnes en la reflexió sobre els aprenentatges, avaluam en equip o percebem l’avaluació com un instrument positiu i de millora contínua tant de l’alumnat com del professorat.


Cooperació

Prioritzam el treball actiu i participatiu de l'alumnat a través d'activitats que requereixen la cooperació i el treball en equip

Potenciar

Concebem l'alumne com un ésser complex i multidimensional i dissenyam els processos d'ensenyament-aprenentatge tenint en compte tots els àmbits de la persona, per tal de respectar i potenciar els talents i aptituds personal dels nostres alumnes.

Participació

Impulsam la participació dels pares en el PEI, per tal de promoure la corresponsabilitat educativa. Promovem activitats que afavoreixen la participació i la implicació de les famílies en el procés educatiu.

Valors

Impregnam de valors el nostre quefer i cuidam el gust. I fomentam la creativitat i la imaginació a partir del treball basat en les intel·ligències múltiples.

Compartir

Impulsam la investigació i la reflexió perquè l'alumnat, a més de consumidor i receptor, sigui productor i emissor de coneixament.

Reflexió

Impulsam la investigació i la reflexió perquè l'alumnat, a més de consumidor i receptor sigui, productor i emissor de coneixement.

Metodologies

Aplicam el treball interdisciplinar i contextualitzat utilitzant metodologies actives.

Planificació

Dissenyam activitats d'ensenyament-aprenentatge amb una planificació prèvia, elaborada i consensuada per tot l'equip docent.

Intel·ligències múltiples

Cercam i experimentam contínuament noves metodologies que facilitin el procés d'ensenyament-aprenentatge de qualitat de tots els alumnes.

Emprenedoria

Elaboram nous currículums encaminats a l'emprenedoria social i la creació d'aàmbits aprenentatge.

Competències

Cream nous entorns d'ensenyament i aprenentatge que faciliten el desenvolupament de les compètencies que la societat del segle XXI necessita.

Entorn

Dissenyam activitats que promoguin la presència dels centres al seu entorn.


PERFIL D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

 

La nostra feina està guiada pels valors que ens defineixen. I utilitzam el nostre criteri i saber professional, treballant conjuntament amb la família, amb l’objectiu del progrés dels nostres alumnes. I per això, a tots ells els oferim totes les oportunitats necessàries, enriquidores i al nostre abast, per aconseguir que siguin iguals en dignitat i que tots tenguin les mateixes opcions de vida des de les seves diferencies personals.