[rev_slider_vc alias=”Home-2-slider”]

La nostra escola

Apostam per un model de persona integral que conté una sòlida formació acadèmica, juntament amb un esperit crític, creatiu i reflexiu, impregnat de sentit de justícia i orientat en un sentit transcendent.

Els infants i joves són la raó de ser del col·legi. La seva formació i desenvolupament guien totes les accions que es duen a terme a la nostra escola.

En els seus espais s’aprèn a estimar el barri, el poble, la llengua, la cultura i el medi ambient.

Des d’aquesta estimació, els alumnes i el col·legi treballen per a la millora de les realitats més properes, implicant-se activament en les activitats que s’hi realitzen des d’un compromís positiu amb l’entorn.